חיפוש

דמוקרטיה וזהות לאומית בישראל(תמונה באדיבות; פלש 90)


ישנם גורמים החשים התנגשות בין ערכים דמוקרטיים לבין ערכים של זהות לאומית בישראל. גורמים אלה טוענים שמדינה לא יכולה להיות באמת דמוקרטית אם קיימת בא אפליה לאומית תרבותית אפילו ברמת הזהות של המדינה. גורמים אלה שואפים להתגורר במדינה דמוקרטית טהורה דגם שלא קיימת בשום מקום בעולם.

רוב אזרחי המדינה לא חושבים כך. קשת הדעות של הזהות הלאומית של ישראל לפחות בקרב האוכלוסייה היהודית נעה בין ערכים דמוקרטים הגוברים על ערכים לאומיים, לבין אלה שהדוגלים בחיזוק הערכים הלאומיים על חשבון הערכים הדמוקרטיים. מצדדי הדמוקרטיה לא שוללים את אופייה הלאומי של המדינה לגמרי, אלה רוצים לצמצם אותה לכדי זכויות המופנות כלפי חוץ, כמו חוק השבות. לבין זכויות המוקנות כלפי פנים כלומר מי שכבר אזרח ישראלי יש לתת לזכויותיו הפרטניות והתרבותיות, משקל יתר גם על חשבון הזהות היהודית של המדינה. הם מצדדים זאת בכך שגם אם תינתן לביטויים אלה ביטוי רחב עדיין ישראל בזכות הרוב היהודי שבה תהיה מדינת לאום יהודית.


פסיקות בג"צ בשנים האחרונות מצביעות על מגמות ניטרליות, בשונה מהשנים הראשונות של המדינה שבהם ניתנה עדיפות בשפיטה לסממנים היהודיים של המדינה. כאן מתעוררת השאלה האם ניטרליות היא טובה, אם עולם הרעיונות הוא שוק חופשי אז שהרעיון הטוב ביותר ינצח. אך לישראל אין את הפריווילגיה זאת. ישראל הוקמה אחרי מאמץ רב זוהי מדינתו היחידה של העם היהודי, וכפי שאסא כשר כתב מדינה דמוקרטית ככל שתהיה תפקידה הראשי הוא הגנה על אזרחיה מפני פורענויות מבית ומבחוץ, ניטרליות מקשה על למטרה זאת. מה גם קיימת זכות טבעית ליהודים להגדרה עצמית במדינת לאום כזכות שלא עומד בתנאי כל שהוא.

בכדי לעמוד בפרץ, של בית המשפט העליון ובהיעדר חקיקה ברורה על ישראל לחוקק חוקי יסוד שיעגנו את זהותה הלאומית. החקיקה שצריכה להסדיר את מעמד השפה העברית כשפה הרשמית היחידה אך להקנות לערבית מעמד מיוחד. יש לתת ליהודים עדיפות בישוב הארץ ולעמוד על הזכות של כל האזרחים הישראלים לחיות בקהילות בעלות צביון תרבותי דומה, יש לאפשר לערבים אזרחי המדינה את הזכות להתגורר בערים מודרניות ועל המדינה להקצות קרקע בשולי הערים הערביות גם על חשבון קרקעות מדינה בכדי לבנות ערים מודרניות אלה. יש לחוקק חוק המגביל משמעותית התאזרחות של נתינים מארצות המזרח התיכון והרשות הפלסטינית בפרט, ולא לתרץ זאת בחוק ביטחוני שהמשקל כטיעוני בו נמוך. יש להכריז שזוהי מדינות מפלה בגלל אופייה הלאומי של ישראל ואי אפליה בתחום זה תגרום למדינת לאום זאת להעלם. יחד עם זאת ישראל צריכה לשאוף בתחומים האפשריים לתת יותר הזדמנויות לאוכלוסייה הלא יהודית על ידי שילובם במנגנוני הממשלה ואף לאגן בחקיקה את זכויותיהם התרבותיות כמיעוט בעל צביון מיוחד.


לסיכום ישראל בשנים האחרונות מפתחת מגמות ניטרליות בקשר לזהותה הלאומית. רצון רוב המכריע של האזרחים הוא לחיות במדינת לאום יהודית, על הכנסת שהיא המייצגת את האזרחים והריבון- הממשלה, לפעול בדרכי חקיקה ובשינויים מבניים במוסדיים כמו מוסד בחירת השופטים בכדי לשמור על רצון זה.

4 צפיות0 תגובות
  • Facebook