חיפוש

ישראל כתופעה תאולוגית


(תמונה באדיבות: פורום תאולוגיה בתפוז)


בעיני רוב הישראלים אין משמעות תאולוגית לקיומה של מדינת ישראל, מצד אחד החרדים שאינם רואים את ישראל כהתגשמות של נבואה על חזרתו של עם ישראל לארצו, ומצד שני רוב היהודים החילוניים ואף המסורתיים לא נתנו את דעתם על עניין זה, ומבחינתם ישראל היא מדינה ככל המדינות מלבד שהיא מדינתו של העם היהודי, ואין בקיומה שום הספקת תאולוגי.


רוב הישראלים לא מודעים לכך שחלקים גדולים בעולם הנוצרי והמוסלמי רואים בישראל תופעה תאולוגית. מקצתם תומכים בה כחלק מהזרם הדתי שהם שייכים לו, ומצד שני חלקים מאוד גדולים בעולם הנוצרי והאסלאמי רואים בקיומה של ישראל כאיום על האמת הדתית שלהם, ולכן נלחמים בה בכל המצאי אפשרי.

על פי הדת הנוצרית נגזר על היהודי להיות בגלות כעד לנחיתותו מול דת האמת הנוצרית, גם אצל המוסלמים היהודי צריך להיות משולל כל ריבונות כחלק מרעיון הנבחרות שעברה אליהם אחרי שהאל זנח את עמו בגלל חטאו. חזרת העם היהודי לארצו היא כמעיין רעידת אדמה תאולוגית אצל נוצרים ומוסלמים. ואומנם רוב הכנסייה הקתולית ונוצרים רבים אחרים פתרו דיסוננס זה על ידי טענה שמדינת ישראל היא תופעה חילונית סוציאליסטית אתאיסטית. אנשי שמאל חילוניים בעולם רואים בישראל מדינה קולוניאלית שהיא חלק מהתופעה הקולוניאליסטית החילונית. לתוך מחשבה זו מצטרפים גם גורמים דתיים נוצריים ומוסלמיים אשר לא אחת מביעים רעיונות אנטישמיים כחלק מביקורת לא פרופורציונלית על ישראל. בכך הם מבקרים את ישראל ואת עצם קיומה לא מזווית דתיית אלה במסווה חילוני ולפעמים גם אנטישמי.


לא כל העולם הנוצרי רואה בישראל תופעה חילונית. הנוצרים הפרוטסטנטים בזרמים האוונגליסטים, רואה בישראל תופעה תאולוגית, המבשרת על בואו של המשיח בפעם השנייה, לחזרתם של היהודים לארצם יש משקל גדול ברעיון התאולוגי הזה ואף היא נתפסת כנבואה שמגשימה את עצמה מול עיניהם. תמיכה זאת באה לידי ביטוי גם במישור הפוליטי מדיני ויש לראות את תמיכתה של ארה"ב בישראל לא רק מונעת מתוך אינטרסים קרים אלה גם מרעיון התאולוגי האוונגליסטי.


לעומת זאת בעולם הערבי מוסלמי מדינת ישראל נתפסה כנטע זר מערבי שבא לנשל את המקומיים מזכויותיהם המדיניות ובכללותו נתפסה ישראל כתופעה חילונית. אם עלייתה של השפעת הדת בעולם הערבי מוסלמי החלו להישמע גם קולות המתייחסים לקיומה של ישראל מהזווית הדתית מוסלמית. החלו להישמע קולות על הכופרים שהשטתו על פיסת אדמה שהיא וואקף מוסלמי. רוב הערבים מוסלמים לא משתמשים במונח זה בזירת היחסים הבין לאומיים בחשש מהכופרים האחרים, הנוצרים. העולם המוסלמי היום עובר תיאור אתני של מיעוטים דתיים רבים הנחשבים לכופרים מדינה יהודית ריבונית באמצע העולם המוסלמי נחשבת להיפוך של תופעה זאת, מה שמעצים את הסלידה מהיהודים ומדינתם הריבונית. המוסלמים לעולם לא יוכלו לקבל טריטוריה שהיא מוסלמית בעיניהם הנשלטת בידי יהודים. העולם האסלאמי רואה בישראל כהתגלמות הרוע המנשל את תושביו המוסלמים, וכובש זר של אדמת ווקף שהיא אדמה מוסלמית לעולם.

היהודים בארצם ומחוצה לה מותקפים ממספר כיוונים, ככל שאדם נתפש כיהודי יותר כך הוא מותקף יותר. כך הפחה מדינת ישראל כיהודי העולמי, היא מותקפת בכלים מודרניים. שנאות עתיקות יומין מקבלות גם מיימד מודרני כמו הביטוי "רוצחי הילדים" הישן נושן והחדש.


בתוך מדינת ישראל ככל שהזהות היהודית של היהודי הישראלי חזקה יותר כך הוא מותקף יותר בכדי לקבוע מה היא הזהות החזקה יותר משתמשים השונאים, בממד גאוגרפי. ממד זה קובע שככל שיהודי יושב בחבלי מולדת ובשטח שהוא לב הריבונות היהודית ההיסטורית הוא הופך ליותר שנוי במחלוקת ומושא לתקיפה. הקרבה לחבלי המולדת העתיקים, מערערים את יסודות הדתות המונותאיסטיות האחרות אשר מבוססות על רעיון ההחלפה, אשר קובע שהיהודים הם כבר לא מושא בחירתו של האל. זהותו של היהודי הדתי החוזר לארצו ובמיוחד לחבלי המולדת שבלב הארץ ומקיים בה את מצוות האל מהווה איום תאולוגי ומושא להתקפה.

לישראל היום אין התייחסות רצינית לזהות הדתית-לאומית של המדינה. בעוד הצד הלאומי זוכה ליחס הצד הדתי שהוא חלק ביילתי נפרד מהיהדות מקבל מקום צדדי כך מאבדת ישראל את התוקף המוסרי הייחודי לה בשליטה בשטחים הנתונים למחלוקת מעבר לקשר ההיסטורי ישנו גם קשר דתי לחבלי המולדת.


הניסיון של ישראל להיעזר בכלים מערביים בכדי להצדיק את קיומה נועד לכישלון. ברמה הכי נמוכה של "מקום תחת השמש" כמקום שבו היהודים יכולים להגן על עצמם. אחר כך במקום שניתן להגשים חזון לאומי המבוסס על שייכות היסטורית לארץ שהוא טיעון יותר משמעותי. הממד הבא הוא הממד התאולוגי, הנתפס בחלקים גדולים של המערב כעניין אנכרוניסטי אך מקבל יתר חשיבות בעולם הערבי ובזרמים התאולוגים במערב המבעבעים מתחת לפני השטח. ההתעסקות האובססיבית בישראל ובמה שקורה בה לא מניחה את הדעת והיא מובילה למסקנה שישנו ממד מיוחד לישראל והיהודים החוזרים אליה, והוא הממד התאולוגי שהוא לרוב נסתר.

2 צפיות0 תגובות
  • Facebook